Nyrestein

Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen. Stein kan bli liggende over lang tid, men dersom de beveger på seg kan det oppstå kraftige smerter (nyresteinsanfall). Stein kan også gi opphav til gjentakende urinveisinfeksjoner og / eller blod i urin.

Vår urolog kan hjelpe deg med utredning og behandling av nyrestein. Utredning kan vanligvis koordineres via telefon / digital konsultasjon. Videre kan vi tilby både behandling hos oss eller hjelp med henvisning til det offentlige, dette avhengig av stentype og situasjon.

Bestill time til nyresten-utredning for en telefonkonsultasjon med vår urolog.

Ventetid:
Kort

Sykemelding:
Avhengig av type arbeid, typisk mellom 5 og 14 dager.

Operasjonsvarighet:
Avhengig av hvor mye sten som skal fjernes.

Ansvarlig lege:
Dag Gullan

Symptomer

De mest vanlige symptomene med nyresteinsanfall er akutte, takvise smerter på siden av magen eller bak mot den ene siden av ryggen. Smertene kan også gi bevegelsestrang og stråle mot nedre del av magen eller lysken.

Kort beskrivelse

Stein kan bevege seg ned urinlederen fra nyren til blæren. Stein under 5 mm pleier å passere ut til blæren på egen hånd. Fra blæren vil steinen lett kunne tisses ut.

Stein på over 5 mm vil oftere kreve behandling. Følgende metoder kan være aktuelt:

 • Sjokkbølgebehandling (ESWL): En sjokkbølge skytes inn i kroppen. Den rister steinen i biter. Våken, ev. lett sedasjon.
 • Ureterorenoskopi med stenknusing (URS): Laser knusing og fjerning av steinen via et kamera som tres inn i urinveiene via urinrøret. Narkose.
 • Percutan nefrolitotripsi (PCNL): Knusing og fjerning av steinen via et rør som stikkes inn gjennom siden av magen/ryggen. Narkose.

Det er en glidende overgang mellom når det aktuelt å behandle med de forskjellige metodene. Tidligere har sjokkbølgebehandling blitt hyppig anvendt. De siste årene har det skjedd en betydelig utvikling i operasjonsteknikker og i dag anbefales oftere URS eller PCNL.

På LHL-sykehuset Vestfold tilbyr vi ureterorenoskopi med stenknusing (URS). Dette kan være aktuelt for de fleste stein som befinner seg i urinlederen eller i nyren.

Nyrestein må kartlegges med CT-bilder før beslutning om behandling kan tas.

Vår urolog vil vurdere CT-bildene dine og gi en anbefaling om behandling.

Det er viktig at de siste CT-bildene dine sendes til oss sammen med henvisningen.

Behandlingsdetaljer

Ureterorenoskopi med laserknusing (URS) av steinen gjøres i narkose og antibiotika-dekke. Urologen fører et tynt kamera inn gjennom urinrøret, via blæren og videre opp inn i urinlederen / nyren. Steinen finnes og knuses med en laser fiber som tres inn gjennom kameraet. Steinbiter kan deretter trekkes ned til blæren hvorfra de tisses ut uten problem. Noen ganger knuses steinen til støv som skilles ut av urinen uten videre tiltak.

Dersom steinen er stor eller «sitter fast» kan det bli aktuelt å utføre behandlingen over to operasjoner. Dette for å redusere risikoen for komplikasjoner som blødning og infeksjon. I slike tilfeller vil urologen legge et silikon rør inn i urinlederen (mellom nyrebekken og blære) for å sørge at nyren klarer å tømme urin ned til blæren. Denne «stenten» fjernes ved operasjon nummer to.

Det er vanlig å kunne reise hjem samme dag, men de som har lang reisevei vil få tilbud om overnatting.

Om forløpet

Forberedelser

CT-bilder må sendes til oss for å kunne gi en anbefaling om behandling tilpasset ditt behov.

Før operasjonen er det viktig å teste urinen for bakterie. Dette gjøres ved å levere enn urinprøve som sendes til dyrkning.

  Egenerklæring om helse må fylles ut:

   Vi må også undersøke deg for å klarere deg for narkose. Dersom du har lang reisevei vil du bli bedt om å kontakte fastlegen for å utføre en slik undersøkelse.

   Hvis du bruker blodfortynnende medisin er det viktig å informere urologen om dette.

   Etter

   Du vil våkne kort tid etter operasjonen. Smertestillende kan gis men som oftest er det lite behov for dette.

   Stent
   For å sikre avløpet fra nyren kan det bli aktuelt med innleggelse av en stent i urinlederen (se over). I slike tilfeller vil urologen informere deg om når og hvordan denne skal fjernes. Slike stenter gir som oftest ikke ubehag men kan gi irritasjon i blæren. Dette vil kunne gi urinveisinfeksjonslignende symptomer (uten feber) og / eller blod i urin.

   Dusj og bad
   Du kan dusje og bade etter inngrepet.

   Fysisk aktivitet
   Vanligvis vil man kunne gjenoppta vanlig fysisk aktivitet i løpet av noen få dager.

   Oppfølging

   Det er vanligvis ikke behov for videre oppfølging etter vellykket behandling av nyresten. Ved flergangstilfeller kan det bli aktuelt for urologen å sende inn en steinbit til analyse. I slike tilfeller vil du settes opp til en kontroll hvor videre anbefalinger om kosthold / drikke kan gis.

   Risiko

   Infeksjon
   Urinveisinfeksjon kan oppstå i den første uken etter en operasjon i urinveiene. Derfor er det viktig å dyrke urinen før behandling for å utelukke infeksjon. Infeksjon vil gi feber med nedsatt almenntilstand og / eller smerter. Noen kan oppleve frostanfall / frysninger. Hvis dette oppstår må du snarest kontakte en lege (legevakt / akuttmottak). Du kan da legge frem kopi av ditt behandlingsnotat som du vil få fra vår urolog før avreise.

   Smerter
   Irritasjon eller hevelse i urinlederen kan gi smerte som ved nyrestein etter en operasjon. Noen ganger vil smertene være forårsaket av knuste steinbiter eller koagulert blod som glir gjennom urinlederen. Vanlige smertestillende anbefales mot slike smerter.

   Stent i urinlederen kan, hos enkelte, gi ubehag eller smerter i siden. For de fleste vil dette forsvinne over de første timene / dagene. For noen vil stenten måtte trekkes tidligere ut. Er du i tvil kan du kontakte vårt sentralbord.

   Våre spesialister

   Dag Gullan
   2
   3

   Spesialist i urologi og generell kirurgi

   Dag Gullan er spesialist i generell kirurgi og urologi. Han er utdannet på King’s College i London og har spesialistutdannelsen fra Drammen Sykehus og Oslo Universitetssykehus.

   Han har jobbet som transplantasjonskirurg på Rikshospitalet og traumekirurg i Forsvaret. Som urolog jobber han primært med utredning og behandling av kreftsykdommer i prostata, urinblære og nyrene i tillegg til generell urologi. Han har bred erfaring i vurdering av vannlatingsplager, ereksjonssvikt, lidelser i penis og scrotum.

   Jan Gunnar Nagelhus
   2
   3

   Spesialist i urologi og generell kirurgi

   Jan Gunnar Nagelhus er spesialist i generell kirurgi (1986) og urologi (1991).

   Utdannelse fra Sykehuset i Telemark og Rikshospitalet.

   Lang erfaring som urolog og mangeårig overlege ved Sykehuset i Vestfold.