Urologi

Utredning og behandling av sykdommer i urinveiene (nyre, urinleder, blære og urinrør) samt sykdommer i mannlige kjønnsorganer.

Urologi omfatter nyrene, urinveienes og de mannlige kjønnsorganenes oppbygning, funksjon og sykdommer, særlig sykdommer som behandles kirurgisk.

Ventetid:
Kort

Varighet:
30 minutter

Ansvarlig lege:
Dag Gullan

Behandlingsdetaljer

Noen av våre undersøkelser/behandlinger:

Sterilisering

Sterilisering er den sikreste form for prevensjon for menn.

Nyrestein

Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen. Stein kan bli liggende over lang tid, men dersom de beveger på seg kan det oppstå kraftige smerter (nyresteinsanfall). Stein kan også gi opphav til gjentakende urinveisinfeksjoner og / eller blod i urin.

Cystoskopi

Cystoskopi benyttes for blant annet for utredning av plager fra urinrør og blære.

Operasjon for trang forhud

Operasjon for trang forhud er et enkelt og raskt inngrep som vanligvis utføres på poliklinikken i lokalbedøvelse.

Vannlatingsplager
Vannlatningssymptomer er svært vanlig i den voksne mannlige befolkningen. Det er mange forskjellige årsaker til vannlatningssymptomer. Avhengig av årsak til symptomene, og hvor uttalte de er, kan det være bruk for behandling. Aktuelle behandlinger kan være livsstilsendring, forskjellige former for medisinsk behandling eller operasjon.

Mistanke om kreft i urinveiene
I Norge finner man ca 30.000 nye krefttilfeller hvert år. 7500 av disse er kreft i urinveien. Prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftformen og utgjør 16 % av alle krefttilfeller i Norge.

Blod i urinen
Blod i urinen kan ha mange årsaker som omfatter både god- og ondartede sykdommer. Blod i urinen er et symptom som alltid skal utredes av urolog. Utredning inkluderer både røntgenundersøkelse av urinveiene og kikkertundersøkelse av urinblæren.

Forhøyet PSA-prøve
De fleste tilfeller av prostatakreft oppdages på bakgrunn av en forhøyet PSA blodprøve. Imidlertid er det ikke slik at en forhøyet PSA blodprøve trenger å skyldes prostatakreft. Ved forhøyet PSA blodprøve anbefaler vi konsultasjon hos urolog før eventuell henvisning til videre utredning.

Urinveisinfeksjoner
Urinveisinfeksjoner kan ha mange forskjellig årsaker. Urologisk utredning kan avdekke og ofte behandle disse.

Erektil dysfunksjon
Erektil dysfunksjon kan ha både psykiske og fysiske årsaker. Det er ofte mulig med effektiv behandling enten i form av tabletter eller sprøyter.

Lavt testosteronnivå (hypogonadisme)
Mannlig hypogonadisme er et klinisk syndrom som skyldes mangel på androgener og som kan påvirke mange organsystemer – og livskvalitet – i negativ retning.

Hypogonadisme diagnostiseres på bakgrunn av kliniske funn og måling av lavt testosteronnivå i blodprøver.

Lave testosteronverdier hos menn er ofte forbundet med økt sykdomsfrekvens og dødelighet. Hyppige symptomer er hetetokter, bukfedme, erektil dysfunksjon, nedsatt libido, økt hyppighet av depresjon, nedsatt muskelkraft, søvnforstyrrelser og generell utmattelse.

Grundig utredning er viktig. Behandling er livsstilsforandringer ofte kombinert med medikamenter.

Prostata
Omkring blærehalsen hos menn sitter en kjertel som kalles prostata. Den vokser seg vanligvis større med årene. Når den vokser klemmer den på blærehalsen slik at det blir trangere i utløpet fra urinblæren. Det merkes gjerne ved at vannlatningen går tregere og at en ikke får tømt blæren skikkelig. Det resulterer i hyppig vannlatning og ofte urolige netter. Dersom en går lenge nok kan det ende opp med full stopp. Målet med operasjonen er å reversere disse plagene.

I visse tilfeller gjøres undersøkelse av prostata med MR eller ultralyd.

Våre spesialister

Dag Gullan
2
3

Spesialist i urologi og generell kirurgi

Dag Gullan er spesialist i generell kirurgi og urologi. Han er utdannet på King’s College i London og har spesialistutdannelsen fra Drammen Sykehus og Oslo Universitetssykehus.

Han har jobbet som transplantasjonskirurg på Rikshospitalet og traumekirurg i Forsvaret. Som urolog jobber han primært med utredning og behandling av kreftsykdommer i prostata, urinblære og nyrene i tillegg til generell urologi. Han har bred erfaring i vurdering av vannlatingsplager, ereksjonssvikt, lidelser i penis og scrotum.

Jan Gunnar Nagelhus
2
3

Spesialist i urologi og generell kirurgi

Jan Gunnar Nagelhus er spesialist i generell kirurgi (1986) og urologi (1991).

Utdannelse fra Sykehuset i Telemark og Rikshospitalet.

Lang erfaring som urolog og mangeårig overlege ved Sykehuset i Vestfold.