Helse-Sør Øst RHF

Informasjon om avtale

HSØ har inngått avtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen 10 ulike avtaler. Anskaffelsen gir økt valgfrihet for pasientene og bidrar til nødvendig kapasitet i regionen. Avtalen med HSØ innebærer at vi er en del av fritt sykehusvalg, inkludert selvstendig rettighetsvurdering. Man trenger henvising fra fastlege eller sykehus for å få behandling innenfor avtalen. Man betaler kun egenandel.

LHL-sykehuset Vestfold er nå leverandør på følgende områder:

  • Gastrokirurgi, utredning og behandling av endetarmsplager
  • Gastrokirurgi, pilonidalsykdom
  • Hud
  • Nevrologi
  • Ortopedi
  • Øre‐Nese‐Hals, søvnapné
  • Øye, Strabisme
  • Øye, Syn og tåreveier