Offentlige avtaler

Ytelsesavtale med Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst har inngått avtale med Kristina Klinikken om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen fem områder (se nedenfor). Denne avtalen bidrar til å øke valgfriheten til pasienter. I tillegg er meningen at avtalen skal avlaste sykehus på områder der det kan ofte oppstå lange ventelister.

Kristina Klinikken er en del av frittsykehus valg (innenfor områdene nevnt nedenfor) og har derfor selvstendig rettighetsvurdering.

Dette betyr at pasienter kan henvises direkte fra lege til oss. Pasienter kan også be deres lokale sykehus om å overføre sakene deres til oss. 

Kristina Klinikken er leverandør på følgende områder:

  • Gastrokirurgi            –       Endetarmsplager, utredning og behandling
  • Gastrokirurgi            –       Pilonidalsykdom, behandling
  • Hud                           –       Hidradenitt, behandling
  • Nevrologi                  –       Hodepine, utredning og vedlikeholdsbehandling med Botox
  • Ortopedi                  –        Håndkirurgi, utredning og behandling
  • Ortopedi                  –        Fotkirurgi, utredning og behandling
  • Øre‐Nese‐Hals         –        Søvnapné, utredning og behandling

Fristbruddsavtale med Helfo

HELFO har inngått avtale med Kristina Klinikken om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen to områder (se nedenfor).

Denne avtalen kan bare benyttes dersom du ikke får behandling innenfor fristen din. Det lokale sykehuset ditt plikter å informere HELFO dersom det nærmere seg fristbrudd. HELFO vil da bestemme hvilket klinikk din sak sendes til.

Dette betyr at sykehus med mange fristbrudd saker kan få avlastning av bl.a. Kristina Klinikken. Denne avtalen skal tas i bruk automatisk, uten at pasienter trenger å be om det.

Kristina Klinikken har fristbruddsavtale innenfor:

  • Gastroenterologi      –       Mage, tarm undersøkelser
  • Kardiologi                  –       Hjerte undersøkelser

Har du spørsmål om våre offentlife avtaler?

Kontakt oss på offentlig@kristina.klinikken.no