Lyskebrokk

Et brokk er en utposning av bukhinnen som trenger gjennom et svakt punkt i bukveggen. En brokksekk kan inneholde tarmslynger eller fettvev som blir presset ut fra bukhulen. Brokket fremtrer, i de fleste tilfeller, som en kul eller hevelse under huden. Årsaken til brokkdannelse kan være medfødt eller ervervet.
Brokk kan oppstå i lysken, navlen, i fremre bukvegg og i tidligere operasjonsarr. Det mest vanligste brokket er lyskebrokk som forekommer hyppigst hos menn.

Lyskebrokk kan bli større med tid. Menn som har lyskebrokk som gir plager anbefales operasjon. Kvinner anbefales operasjon uansett da det er større risiko for inneklemt brokk.

Ventetid:
Kort

Sykemelding:
Du sykemeldes i 5-7 dager, avhengig av hva slags arbeid du har. Opereres du med åpen metode er sykemeldingsperioden lengre.
Operasjonsvarighet:
Operasjonen tar vanligvis 40 minutter avhengig av kompleksiteten av brokket. Dersom du er operert i lysken fra tidligere eller har en dobbeltsidig brokk, kan operasjonen ta lengre tid. Du kan reise hjem etter et 2-4 timer.

Ansvarlig lege:
Lars Thomas Seeberg

Symptomer

Lyskebrokk kan gi ubehag og smerter uavhengig av størrelse. Følelsen av nedpress i lysken, og i pungen for menn, kan være vanlig. Noen kan ha vansker med å tømme tarmen dersom brokket inneholder tarmslynger.

Lyskebrokk fremtrer som en kul eller hevelse når du står oppreist, hoster eller ved økt bukpresse, som ved tunge løft. Brokket kan bli større med tid.

Når tarmslynger blir klemt inne i brokksekken og ikke lar seg dytte på plass kalles det inneklemt brokk. Dette er en tilstand som ofte fører til kraftige smerter og kan gi misfarging av huden over brokket. Denne tilstanden trenger en akutt håndtering hos lege og ender ofte med en akutt operasjon.

Kort beskrivelse

Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse hos kirurg. I noen tilfeller må det suppleres med en ultralyd – eller CT-undersøkelse.

Behandlingsdetaljer

Lyskebrokk kan opereres med to metoder, kikkhull eller åpen teknikk.
Kikhullsoperasjon er blitt det mest vanligste, og er forbundet med mindre smerter etter operasjon og kortere rekonvalesenstid.

Begge metodene innebærer at svakheten i bukveggen, eller det vi kaller defekten, repareres med et nett. Enkelte ganger forsterkes reparasjonen med tråd eller stifter.

Nettet består av kunstfiber, og skal gro inn og bli en del av bukveggen med tid.

Hos barn gjøres reparasjonen kun med tråd.

Ved dobbeltsidig brokk opereres begge sider samtidig.

Operasjonen tar vanligvis 40 minutter avhengig av kompleksiteten av brokket. Dersom du er operert i lysken fra tidligere eller har en dobbeltsidig brokk, kan operasjonen ta lengre tid.

Kikhullsoperasjonene utføres alltid i narkose, åpen teknikk kan utføres i lokal bedøvelse.

Om forløpet

Etter
Du kan reise hjem etter et 2-4 timer.

Det er normalt med noe bloduttredelse eller hevelse i operasjonsområdet de første dagene etter operasjon. Hos menn kan det forekomme hevelse og bloduttredelse helt ned i pungen. Det kan ta flere uker før slike forandringer går tilbake.

Oppfølging

Det er ikke nødvendig med kontroll på sykehuset. Telefon – eller oppmøtekontroll kan tilbys ved behov.

Våre spesialister

Lars Thomas Seeberg
2
3

Spesialist i gastrokirurgi og generell kirurgi

Spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi. Han har utdannelse fra Royal College of Surgeons i Irland og spesialistutdanning i gastrokirurgi fra Oslo Universitetssykehus Ullevål, Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold. Han har de siste 7 årene opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen overvektskirurgi og har utført over 1000 overvektsoperasjoner.

Han har bred kirurgisk erfaring og har betydelig kompetanse innen kreftkirurgi, overvektskirurgi, proktologi og dagkirurgiske prosedyrer. Han er instruktør i laparoskopisk kirurgi.

Han har nylig levert sin doktorgrad innen kolorektal kreftforskning.

Steffen Waage
2
3
Rolf Eikeland Larsen
2
3
Henrik Østigård
2
3