Øre-nese-hals

Vi diagnostiserer og behandler sykdommer, betennelser, svulster og skader i øre-nese-hals området.

Ventetid:
Vi har kort ventetid

Kort beskrivelse

Problemstillinger vi kan bistå med

 • Mandler/falske mandler
 • Kul på halsen
 • Ventilasjonsrør i ørene
 • Utstående ører
 • Svelgvansker
 • Nesetetthet
 • Ørebetennelser
 • Bihuler
 • Neseblødning
 • Svimmelhet
 • Hudsvulster/føflekker
 • Spyttkjertel
 • Øresus
 • Heshet
 • Klippe tungebånd
 • Slimhinneforandringer
 • Allergi

Behandlingsdetaljer

Plager i munnhule og halsen (halsbetennelser, fjerning av mandler)

Hyppige antibiotikakrevende halsbetennelser kan skyldes infeksjoner i halsmandlene (tonsillene). Hvis kriteriene for operasjon er oppfylt, kan det være nødvendig å fjerne mandlene. Konstant og sosial hemmende dårlig ånde på grunn av betennelse-rester og mat er også grunnlag for å fjerne mandlene. Store mandler kan føre til dårlig søvnkvalitet på grunn av snorking og obstruksjon.

Operasjonen skjer i full narkose og sykemeldingen er vanligvis 2 uker.

Vi tilbyr også vurdering og eventuelt fjerning av forandringer i munnslimhinnen.

Nesetetthet

En skjev neseskillevegg kan være medfødt eller oppstå i forbindelse med en tidligere neseskade. Neseskilleveggen deler nesehulen i tilnærmet like deler og en skjevhet kan føre til trange plassforhold, på en eller begge sider, som reduserer luftpassasjen. Dårlig luftstrøm i nesen kan være en årsak til plagsom snorking, bihulebetennelser og dårlig søvnkvalitet på grunn av munnpusting. Neseskilleveggen kan korrigeres med et kirurgisk inngrep i full narkose, hvor man fjerner brusk & ben fra innsiden for å fjerne obstruksjonen, men bevare nesens struktur. En tynn silikonplate blir sydd på hver side av nese-skilleveggen (fjernes etter ca 1 uke) og to tamponger/strimler ligger i nesen i en til to dager etter operasjonen. Det er viktig for pasienten å skylle nesen med saltvann minst 3–4 ganger daglig i 3–4 uker etter prosedyren, for å forhindre skorpedannelse og tetthet.

En annen tilstand som kan lede til nesetetthet er store nesemuslinger (conchae) – tre små ben på hver side av nesehulen, hvis oppgave er å øke overflatearealet for å fukte, varme og rense luften vi puster inn. Den nederste er den største og det er i hovedsak slimhinnen på denne som hovner opp ved forkjølelse og gir tett nese. Den kan også bli forstørret, enten på grunn av kronisk irritasjon eller allergi. Det er mulig å krympe nesemuslinger i lokal bedøvelse ved bruk av strøm/radiobølger, for å skape kontrollerte “varmeskader” i slimhinnen som gjør at den krymper og ikke hovner opp like mye senere. Pasienter sykemeldes i 1–2 dager etter inngrepet og må også skylle nesen med saltvann i etterkant.

Bihuleplager

Bihuleplager skjer i forbindelse med gjentatte bihulebetennelser med slimhinnefortykkelse som blokkerer åpningen mellom bihulene og nesehulen. Bihuleplager kan også oppstå på grunn av nesepolypper eller svulster som ligger i nese- og bihuler. En operasjon er anbefalt om man ikke får varig symptomlindring etter behandling med medikamenter. Operasjonen kalles FESS (funksjonell endoskopisk sinus kirurgi (surgery)). Hensikten bak operasjonen er å utvide åpningene til bihulene, fjerne polypper og samtidig gjøre en grundig opprensking. En FESS-operasjon gjøres i full narkose. Den kan vare fra 1 til 2 timer og man reiser hjem samme dag. Noen dager etter operasjonen kommer man tilbake for å fjerne små tamponger som er lagt inn under operasjonen. Deretter bør nesen og bihulene skylles med saltvann (minst 3–4 ganger daglig i 3–4 uker)

Neseblødning

Neseslimhinnene forsynes av et rikt nettverk av blodkar. Noen av disse blodkarene kan sprekke (enten spontant eller ved kontakt), og føre til plagsomme og hyppige neseblødninger, hos barn og voksne. Om man bruker blodfortynnende medisiner er man ekstra utsatt for å få neseblødning. I de fleste tilfeller ses blødningsfokus etter en enkel undersøkelse av neseslimhinnen. Dette kan forsiktig brennes kjemisk eller med strøm, etter at neseslimhinnen er godt bedøvet med lokalbedøvelse på bomull. Denne prosedyren er også lett å gjøre hos barn som samarbeider.

Svimmelhet og hørsel

Svimmelhet er et vanlig problem i befolkningen og kan blant annet komme fra tilstander i balanseorganet eller balansenerven i det indre øret. For å stille en diagnose er det viktig å få et klart bildet av sykehistorien og våre spesialister vil foreta en grundig undersøkelse av ørene og balanseorganet. Det er viktig å vite at å bli frisk av svimmelhet kan være en langtrukken prosess som krever egeninnsats.

Problemer med hørselen er en av de vanligste årsakene til at pasienter oppsøker ØNH spesialist. Årsaken til nedsatt hørsel kan være sammensatt, men aldersbetinget hørselstap er den vanligste årsaken til hørselstap hos pasienter over 60 år. Svekket hørsel grunnet støyskade er også svært vanlig. Våre spesialister vil gjøre en grundig undersøkelse av ørene og gjennomføre enkel hørselstesting. Vi kan per i dag ikke tilby høreapparater, men håper å kunne tilby det snart.

Øresus

Øresus eller tinnitus er en lydoppfattelse i ett eller begge ører, uten at det foreligger en ekstern lydkilde. Det kan være tilstede i korte perioder eller konstant. Det er stor variasjon i hvilken grad tinnitus påvirker dagliglivet til pasienter, men vår jobb er å ta tinnitus på alvor, undersøke ører og hørsel og tilby målrettet veiledning. Vi kan per i dag ikke tilby høreapparater eller andre hjelpemidler, men håper å kunne tilby det snart.

Ørebetennelser

Infeksjoner i ørene kan komme ramme personer i alle aldre, men er vanligst i mellomøret hos barn. I tillegg plages stadig flere av øregangsinfeksjoner eller vokspropper, grunnet økende bruk av ørepropper og øreklokker til musikk og mobil. Vi kan rense ørene grundig og nøyaktig med hjelp av mikroskop og i enkelte tilfeller legge inn dren i trommehinnen.

Stemmeendringer

Stemmen er vårt fineste instrument. Enkelte opplever at stemmen svekkes gradvis eller endres raskt etter en øvre luftveisinfeksjon. Magesyre, røyking og slimhinneforandringer kan også føre til stemmeendringer. En grundig sykehistorie og kameraundersøkelse gjennom nesen lar oss diagnostisere årsaken til stemmeforandringene.

Evaluering av tungebånd

Stramt tungebånd kan gi ammeproblemer hos de minste barna, men også problemer med taleutvikling når barna er litt større. Vi kan tilby vurdering av og eventuell klipping av tungebånd. Klippingen er smertefri da vi bruker en bommuldsdott med bedøvelse i forkant.

Veiledning og generell informasjon

Våre spesialister har også bred erfaring med andre øre-nese-hals relaterte problemstillinger med nær tilknytning til sykehuset. De er villig til å hjelpe med en primær vurdering og tilby videre utredning og i noe tilfeller, anbefale behandling.

Våre spesialister

Ole Rosander-Vetvik
2
3
Overlege. Øre-nese-hals

Han studerte medisin ved Royal College of Surgeons i Irland og har sin spesialistutdanning fra Rikshospitalet og AHUS. Han har bred erfaring fra ØNH faget, med fordypning i utredning og kirurgisk behandling av svulster på halsen, samt sykdommer i strupen. Han har også utdanning som dykkerlege i forsvaret. Ole jobber som overlege ved Sykehuset i Telemark.

Erik Hanstein Andersen
2
3

Overlege. Øre-nese-hals

Han studerte medisin ved universitetet i Oslo. Har spesialistutdanning fra Sykehuset i Vestfold og Rikshospitalet. Arbeider som overlege ved ØNH avdelingen ved Sykehuset i Vestfold. Har bred erfaring fra ØNH faget, med fordypning i utredning og kirurgisk behandling av svulster på halsen, inkludert kuler i skjoldbruskkjertelen.