Karkirurgi

Vi tilbyr utredning av trange årer, utvidede pulsårer og venesykdom, og behandling av åreknuter med moderne teknikker.

Arbeidsområder: Utredning av både pulsåre og samleåresykdom (arterier og vener).
 • Åreknuter
  • Varmebehandling med moderne endovenøs teknikk
  • Fjerning av åreknuter med minimale tilganger
 • Trange årer (åreforkalkning)
 • Utvidede pulsårer (aneurismer)
 • Ultralyddiagnostikk av venesykdom

Ventetid:
Vi har kort ventetid

Sykemelding: Du sykemeldes i 5-7 dager, avhengig av hva slags arbeid du har. Opereres du med åpen metode er sykemeldingsperioden lengre.
Operasjonsvarighet: Operasjonen tar vanligvis 40 minutter avhengig av kompleksiteten av brokket. Dersom du er operert i lysken fra tidligere eller har en dobbeltsidig brokk, kan operasjonen ta lengre tid. Du kan reise hjem etter et 2-4 timer.
Ansvarlig lege: Torbjørn Bakken

Kort beskrivelse

Det er mulig å bestille all form for karkirurgisk utredning, inkludert undersøkelse for trange årer på halsen, med ultralyd eller utposninger på magepulsåren eller andre årer, trange årer til bena eller annen form for sirkulasjonssvikt.

Der er mulighet for fullverdig klinisk undersøkelse, ultralyd og CT om dette er ønskelig/nødvendig. Livsstilsveiledning for å redusere risiko for komplikasjoner av blodåresykdommer er en naturlig del av konsultasjon hos karkirurg. Man vil kunne ivaretas godt for påviste tilstander som krever oppfølging frem mot behandlingsbehov.

Vi tilbyr varicebehandling – fjerning av åreknuter – med flere moderne behandlingsmetoder som har dokumentert god effekt:

 • Varmebehandling med radiofrekvensterapi
 • Kombinert mekanisk og kjemisk behandling med Clarivein
 • Limbehandling med Venaseal
 • Fjerning av lokale åreknuter med mikroteknikk
 • Ren kosmetisk behandling med sklerosering

Vi tilpasser behandlingen etter pasientens preferanse og egnethet for metode.

Behandlingsdetaljer

Les mer om noen av sykdomstilstandene vi kan utrede og behandle:

Åreknuter
Åreknuter skyldes utvidede slyngede årer og det er gjerne funksjonsforstyrrelser i blodstrømmen gjennom årene.

Man kan dele forstyrrelsene inn i overfladisk (like under huden) og dyp svikt (de dype store samleårene). Dyp svikt kan skyldes skadede klaffer og stengsler å årene. Svikten i funksjon kan gi økt trykk i årene med følger av tyngdefornemmelse, hevelse, eksem og i verste fall sår. Man kan også få betennelser i og blødninger fra åreknuter. Åreknuter finnes i opptil 30 prosent av befolkningen, økende med alderen.

Årsaken til åreknuter og plager i bena som kan skyldes svikt i samleårene kan utredes med ultralyd og åreknuteplager kan behandles med å fjerne de sviktende årene. Tradisjonelt har dette blitt gjort med åpen operasjon hvor de skadede årene har blitt dratt ut. Moderne behandlingsmetoder bruker varme eller kjemiske midler til å ødelegge årene gjennom små hull i huden i tillegg til at man kan dra ut åreknuter gjennom små hull.

Sirkulasjonssvikt
Åreforkalkning som gir sirkulasjonssvikt øker med alder og opptrer gjerne fra 40-årsalderen. Risikofaktorene er de samme som for hjertesykdom: Røyk, høye fettstoffverdier i blodet, høyt blodtrykk og diabetes. Arv betyr en del i utvikling av trange årer.

Dårlig sirkulasjon gir gangbesvær og man kan utvikle sår og koldbrann. Det forekommer sjeldnere sirkulasjonssvikt i armene. Ved klinisk undersøkelse og blodtrykksmålinger kan man nivåbestemme sirkulasjonsbesværet. Videre kan årene undersøkes med ultralyd for å se etter trange partier.

Hvis det trengs operasjon for sirkulasjonssvikt må man henvises til et offentlig sykehus som har karkirurgisk avdeling. Vi tilbyr utredning og veiledning i forhold til livsstilsendring og medisinsk behandling som er viktig for å bremse sykdomsutviklingen og redusere risiko for akutte hendelser som kan få alvorlige konsekvenser.

Aneurismer (utposninger på pulsårer)
Utposning på hovedpulsåren i magen forekommer hos 4 til 9 prosent av befolkningen økende med alder. Høyt blodtrykk, røyk og arv er viktige risikofaktorer. Utposningen gir sjelden symptom før den sprekker. Hvis pulsåren sprekker vil det i mange tilfeller føre til død.

Utposningen har som regel en forutsigbar vekst og følges med bildeundersøkelser gjerne i form av ultralyd frem til det er behov for operasjon. Livsstilsveiledning og medisinering er viktig for å bremse sykdomsutvikling og senker risiko for akutte hendelser relatert til utposningen i tillegg til å redusere risiko ved operasjon. Operasjon skjer kun ved en karkirurgisk avdeling på offentlig sykehus.

Vi tilbyr oppfølging og veiledning samt ultralydundersøkelse av utvidede pulsårer. Man kan ha utvidede pulsårer andre steder også. Ofte forekommer disse i bekkenpulsårer, lysker og knehasene og kan likeledes undersøkes og følges opp.

Våre spesialister

Torbjørn Bakken
2
3

Spesialist i karkirurgi og generell kirurgi

Torbjørn Bakken er utdannet ved Medisinsk fakultet fra Universitetet i Tromsø. Han er både generell kirurg og karkirurg med bred erfaring innen bløtkirurgi. Han har medisinsk kirurgisk praksis fra små sykehus i Finnmark, Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus.