Undersøkelse av blodforsyningen til hjernen (halskar)

Ultralyd av halskar
Ved hjelp av ultralyd undersøker vi om det er kalkpåleiringer og innsnevringer i hovedpulsårene til hodet.

Undersøkelsen viser blodstrømmen og om det er plakkdannelser (åreforkalkning) og graden av dette. Vi kan også se om plakkdannelsen er stabil eller ikke, og på denne måten si noe om risiko for hjerneslag og behovet for behandling.

 

Ventetid:
Vi har kort ventetid

Varighet:
Undersøkelsen tar rundt 15 minutter pluss tid til samtale med lege

Ansvarlig lege: Torbjørn Bakken

Kort beskrivelse

Undersøkelsen hjelper oss med å vurdere risikoen for hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og eventuelt behov for forebyggende behandling.

Passer for

Undersøkelsen er aktuell hvis du kan ha risiko for å få hjerte-karsykdom, hjerneslag eller har hatt hjerneslag.

Behandlingsdetaljer

Du trenger ikke gjøre noen spesielle forberedelser. Du kan spise vanlig og ta medisinene på vanlig måte før og etter undersøkelsen.

Du ligger på en undersøkelsesbenk og strekker halsen lett. En liten ultralydmåler holdes mot pulsårene i halsen. Bilder fra halspulsåren registreres på en skjerm og opptakene blir analysert og beskrevet av legen. Undersøkelsen er smertefri.

Undersøkelsen tar rundt 15 minutter. Nevrologen tolker resultatet umiddelbart og rett etter undersøkelsen får du en samtale med en lege som forklarer hva testen viser.

Våre spesialister

Torbjørn Bakken
2
3

Spesialist i karkirurgi og generell kirurgi

Torbjørn Bakken er utdannet ved Medisinsk fakultet fra Universitetet i Tromsø. Han er både generell kirurg og karkirurg med bred erfaring innen bløtkirurgi. Han har medisinsk kirurgisk praksis fra små sykehus i Finnmark, Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus.

Jon Olav Grimnes
2
3

Spesialist i radiologi

Jon Olav Grimnes er spesialist i radiologi. Han har medisinutdannelse fra University of Pécs i Ungarn og spesialistutdanning i radiologi fra Diakonhjemmets sykehus, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Sykehuset i Vestfold.

Jon Olav har bred radiologisk erfaring innenfor de fleste medisinske felt med bruk av ultralyd, røntgen, CT og MR. Han har jobbet spesielt mye med kreftdiagnostikk og utredning av sykdommer i mage-tarm-systemet, samtidig som han har opparbeidet seg erfaring med lungesykdommer, nevrologi og muskel-skjelettlidelser. I tillegg har han lang erfaring med akuttradiologi, innen bløtdelsradiologi og muskel- og skjelettradiologi. Han jobber også med intervensjonsradiologi, både vaskulær og ikke-vaskulær behandling og diagnostikk.