Hjerteutredning (undersøkelse hos hjertespesialist)

En hjerteutredning vil kunne påvise om du har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom. I så tilfelle vil du få veiledning og tilbud om videre oppfølging og behandling.

Har du behov for en sjekk av hjertet? Lurer du på om du har en hjertesykdom? Vår hjerteutredning vil kunne påvise mulig hjertesykdom.

Målet er å oppdage eventuelle hjertesykdommer, men også se begynnende forandringer som kan gi sykdom på sikt, slik at du kan komme i gang med forebyggende behandling i tide. Hvis det blir konstatert at du har en hjertesykdom, vil legen starte relevant behandling og gi deg informasjon, veiledning og gode råd for veien videre.

Ved en hjerteutredning undersøker vi blant annet størrelsen på hjertet, samt blodgjennomstrømming og bevegelighet for klaffer og hjertekammervegger.

Tilbudet kan også kjøpes privat; vi trenger da en henvisning fra din fastlege, i forkant av undersøkelse hos oss.

Ventetid:
Kort

Varighet:
Konsultasjonen og undersøkelsene tar ca. 1 time, noe avhengig av om ytterligere tilleggsundersøkelser gjøres ved første konsultasjon.

Ansvarlig lege:
Hans Jørgen Hansen

Symptomer

Det kan være riktig å undersøke om du har en hjertesykdom hvis du har symptomer som:

  • smerter i brystet
  • hjertebank
  • tungpustethet eller pustebesvær
  • episoder med uregelmessig puls

Hvis du har symptomer eller føler deg i risikosonen, bør du sjekke hjertet ditt

Har du hjertesykdom og ønsker en rask undersøkelse eller en «second opinion». I tiden etter et hjerteinfarkt er det mange som har spørsmål i forhold til medisinbruk og til hva som er forsvarlig av fysisk aktivitet.

Passer for

Har du hjertelidelser i nær familie? Eller er du usikker på om du har en hjertesykdom? Det kan også være hensiktsmessig med en hjertesjekk for personer med høyt blodtrykk eller høyt kolesterol, eller om du bare ønsker en status på hjertehelsen din.

Behandlingsdetaljer

Første konsultasjon kan bestå av flere tester:

  • Klinisk undersøkelse og vurdering ved hjertespesialist
  • EKG og blodtrykk
  • Ultralyd av hjertet (Fritt behandlingsvalg)
  • AKG (belastningstest av hjertet på sykkel, arbeids-EKG) (Fritt behandlingsvalg)
  • Eventuelt blodprøver

Om forløpet

Forberedelser
Det kreves ingen spesielle forberedelser, men vi råder deg til å ikke spise et større måltid kort før undersøkelsene.

Ta gjerne med treningstøy og joggesko.

Oppfølging

For noen pasienter er det nødvendig med utvidet testing for undersøkelse av eventuelle tilleggssykdommer, for eksempel lunge- eller nevrologiske lidelser. Legen vil gi deg gode råd om videre utredning eller behandling dersom det er behov for det. Dette kan være:

Langtidsregistrering av hjerterytme
Undersøkelsen kan avsløre alle typer hjerterytmeforstyrrelser, og gir avgjørende informasjon for å kunne utelukke tilstander (atrieflimmer, pacemakerbehov mm.) og tilpasse riktig behandling. Hjerterytmen registreres mens pasienten er hjemme ved hjelp av avansert utstyr.

Undersøkelse av blodforsyning til ben og føtter
Ved hjelp av ultralyd undersøker vi blodstrømmen i pulsårer til føttene. Undersøkelsen hjelper oss med å kartlegge om du har trange årer i beina.

Våre spesialister

Torbjørn Bakken
2
3

Spesialist i karkirurgi og generell kirurgi

Torbjørn Bakken er utdannet ved Medisinsk fakultet fra Universitetet i Tromsø. Han er både generell kirurg og karkirurg med bred erfaring innen bløtkirurgi. Han har medisinsk kirurgisk praksis fra små sykehus i Finnmark, Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus.