Medarbeidere

Hos oss møter du erfarne spesialister!

Spesialister

Dag Gullan

Dag Gullan

Spesialist i urologi og generell kirurgi

Dag Gullan er spesialist i generell kirurgi og urologi. Han er utdannet på King’s College i London og har spesialistutdannelsen fra Drammen Sykehus og Oslo Universitetssykehus.

Han har jobbet som transplantasjonskirurg på Rikshospitalet og traumekirurg i Forsvaret. Som urolog jobber han primært med utredning og behandling av kreftsykdommer i prostata, urinblære og nyrene i tillegg til generell urologi. Han har bred erfaring i vurdering av vannlatingsplager, ereksjonssvikt, lidelser i penis og scrotum.

Torbjørn Bakken

Torbjørn Bakken

Spesialist i karkirurgi og generell kirurgi

Torbjørn Bakken er utdannet ved Medisinsk fakultet fra Universitetet i Tromsø. Han er både generell kirurg og karkirurg med bred erfaring innen bløtkirurgi. Han har medisinsk kirurgisk praksis fra små sykehus i Finnmark, Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus.

Han har nylig levert sin doktorgrad innen kolorektal kreftforskning.

Anders Kristian Bautz Gundersen

Overlege og spesialist i anestesiologi

Anders K. B. Gundersen er overlege og spesialist i anestesiologi. Han har utdannelse fra Pomeranian Medical University i Szczecin, Polen og spesialistutdanning fra Sykehuset Buskerud, Drammen, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg og Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Anestesierfaring fra privatklinikker innen plastikk kirurgi i Oslo, Drammen og Tønsberg samt tannlegeinngrep i narkose.

Han er overlege ved anestesiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold fra 2011.

Arne Drivenes

Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer

Arne Drivenes har sin utdannelse fra Universitetet i Reykjavik på Island. Han tok embedseksamen i 1988, og etter turnustjeneste i Telemark og Sør-Trøndelag, var han militærlege i Harstad. Deretter spesialiserte han seg i indremedisin og fordøyelsessykdommer ved Sykehuset i Vestfold og på Rikshospitalet. Han ble godkjent spesialist i indremedisin i 1997 og spesialist i fordøyelsessykdommer i 2001.
Fra 2001 har han arbeidet som overlege ved gastroseksjonen på Sykehuset i Vestfold.

Arne Drivenes har bred erfaring innen gastroenterologi og gjør de fleste endoskopiske prosedyrer, inklusive ERCP og ballongenteroskopi.

Eirik Kittang

Dr. med. Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer.

Utdannelse fra Kirkenes sykehus, Aker sykehus og Rikshospitalet. Overlege ved Sykehuset i Vestfold Tønsberg fra 1989. Overlege leverenheten, Aker sykehus, 1996/97. Seksjonsoverlege Sykehuset i Vestfold fra 1998 til 2011. Siden overlege i deltidsstilling.

Erik Hanstein Andersen

Overlege. Øre-nese-hals

Han studerte medisin ved universitetet i Oslo. Har spesialistutdanning fra Sykehuset i Vestfold og Rikshospitalet. Arbeider som overlege ved ØNH avdelingen ved Sykehuset i Vestfold. Har bred erfaring fra ØNH faget, med fordypning i utredning og kirurgisk behandling av svulster på halsen, inkludert kuler i skjoldbruskkjertelen.

Espen Møller-Hansen

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Espen Møller-Hansen er spesialist i ortopedisk kirurgi, med medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 1997. Spesialisering fra Oslo Universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold.

Han har bred kirurgisk erfaring innen generell og ortopedisk kirurgi, og har arbeidet med traumatologi, barneortopedi, protesekirurgi, håndkirurgi og fotkirurgi. Han har hatt fellowship-stilling ved Ryggseksjonen OUS og er per i dag den eneste i Vestfold med tilsvarende erfaring innen spinal kirurgi.

Haakon Fossgard

Spesialist i anestesi/intensiv medisin

Utdannet ved Karolinska Institut, Stockholm 2002.

Tidligere arbeidet ved Sørlandet Sykehus, AHUS, Rikshospitalet. Ansatt som overlege i anestesi ved Sykehuset I Vestfold siden 2012.

Lang erfaring med bruk av nerveblokader alene eller som tillegg til full narkose. Betydelig erfaring av innleggelse og oppfølging av pasienter med langtids venøsekatetere.

Han har bred kirurgisk erfaring innen generell og ortopedisk kirurgi, og har arbeidet med traumatologi, barneortopedi, protesekirurgi, håndkirurgi og fotkirurgi. Han har hatt fellowship-stilling ved Ryggseksjonen OUS og er per i dag den eneste i Vestfold med tilsvarende erfaring innen spinal kirurgi.

Hans Jørgen Hansen

Hjertespesialist. Overlege.

Utdannet ved Universitet i Bergen, cand. med. 2004.

Jobbet ved medisinsk avd. SIV 2006-11. Hjerteavd., SIV 2011-2014. Hjerteavd Universitetssykehuset Nord-Norge 2014-16. Hjerteavd. , SIV 2016-20.

Offentlig godkjent spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Jan Gunnar Nagelhus

Spesialist i urologi og generell kirurgi

Jan Gunnar Nagelhus er spesialist i generell kirurgi (1986) og urologi (1991).

Utdannelse fra Sykehuset i Telemark og Rikshospitalet.

Lang erfaring som urolog og mangeårig overlege ved Sykehuset i Vestfold.

Kathrine Aglen Seeberg

Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer

Kathrine Aglen Seeberg er utdannet ved Universitetet i Oslo og har også sin spesialistutdannelse herfra. Hun har jobbet som overlege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål i perioden 2010 – 2013 og ved Sykehuset i Vestfold fra 2013.

Hun gjør de fleste endoskopiske prosedyrer (gastroskopi, koloskopi og ERCP). Har mange års erfaring med utredning og behandling av pasienter med blant annet inflammatorisk tarmsykdom, leversykdommer og cøliaki.

Lars Thomas Seeberg

Spesialist i gastrokirurgi og generell kirurgi

Spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi. Han har utdannelse fra Royal College of Surgeons i Irland og spesialistutdanning i gastrokirurgi fra Oslo Universitetssykehus Ullevål, Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold. Han har de siste 7 årene opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen overvektskirurgi og har utført over 1000 overvektsoperasjoner.

Han har bred kirurgisk erfaring og har betydelig kompetanse innen kreftkirurgi, overvektskirurgi, proktologi og dagkirurgiske prosedyrer. Han er instruktør i laparoskopisk kirurgi.

Han har nylig levert sin doktorgrad innen kolorektal kreftforskning.

Ole Rosander-Vetvik

Overlege, øre nese hals

Han studerte medisin ved Royal College of Surgeons i Irland og har sin spesialistutdanning fra Rikshospitalet og AHUS. Han har bred erfaring fra ØNH faget, med fordypning i utredning og kirurgisk behandling av svulster på halsen, samt sykdommer i strupen. Han har også utdanning som dykkerlege i forsvaret. Ole jobber som overlege ved Sykehuset i Telemark.

 

Torbjørn Krøglid

Overlege og spesialist i ortopedisk kirurgi

Torbjørn Krøglid er overlege og spesialist i ortopedisk kirurgi. Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo, og har spesialistutdanning i ortopedi fra Sykehuset i Vestfold og Oslo Universitetssykehus.

Han har spesialisering i håndkirurgi fra Rikshospitalet 2008-10, innehar Norsk Håndkirurgisk forenings diplom og har siden 2010 som overlege stått ansvarlig for det håndkirurgiske tilbudet i Vestfold.

Torbjørn Krøglid har bred erfaring og en betydelig kompetanse innen håndkirurgi, i tillegg til mange års arbeide innen generell ortopedisk kirurgi.

 

 

Medarbeidere

Tore Svendsrud

Daglig leder

Elin Graff

Operasjonssykepleier

Nathalie Ingebretsen

Sykepleier

Tina Johre

Sykepleier

Gry Lifjeld

Helsesekretær